UEFA Çempionlar Ligasynda 1/8 finalyň 1-nji duşuşygynda 1-0 hasabynda ýeňiş gazanan “Intere” bu hasap çärýek finala çykmak üçin ýeterlik boldy. Myhmançylykda “Porto” bilen duşuşan “Inter” şol gazanan üstünligini saklamagy başardy. Çekeleşikli geçen oýunda portugal klubunyň futbolçylaryna amatly pursatlarda hasaby açmak başartmady. Netijede, duşuşyk golsuz ýagdaýda tamamlanyp, “Inter” topary çärýek finala adyny ýazdyrdy. Edil şäherdeşi “Milan” ýaly 1-nji oýundaky hasaby goramagy başaran “Inter” topary 12 ýyldan soň çärýek 7-nji gezek finalda çykyş etmäge hukuk gazandy (“Milan” 11 ýyldan soň çykypdy). “Inter” soňky gezek 2011-nji ýylda çärýek finalda oýnapdy. “Inter” şu möwsümde çärýek finala çykan 2-nji italýan kluby boldy.