Hy­taý Taý­pe­ýi­niň  (Taýwan) Nei­hu et­ra­byn­da­ky Da­hu se­ýil­gä­hi ge­ze­lenç et­mek üçin iň go­wy te­bi­gy ýer­le­riň bi­ri­dir. Da­hu 132 ine­dör­dül metr meý­da­ny eýe­le­ýän te­bi­gy köl bo­lup, se­ýil­gäh­de tä­sin köp­ri, ge­ze­lenç ýo­da­la­ry, dynç al­mak üçin gä­mi du­ral­ga­sy we açyk öý­ja­gaz­lar bar. Eme­li şar­la­wuk­lar, uly ga­ýa­lar, ösüm­lik­ler­dir agaç­lar bi­len gur­şa­lan se­ýil­gäh 1979-njy ýyl­da açyl­ýar. Se­ýil­gäh ýo­da­la­ry­nyň ug­run­da dynç al­mak üçin bir­nä­çe agaç otur­gyç, ça­ga­lar üçin ak­wa­park we oýun meý­dan­ça­la­ry bar. Se­ýil­gäh­de sport bi­len meş­gul­lan­mak is­le­ýän­ler üçin sport zal­la­ry we iýip-iç­mek is­le­ýän­ler üçin bur­ger res­to­ran­la­ry hem göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr. Ag­şam­la­ry­na kö­lüň tö­we­re­gi­ni ba­lyk­çy­lar we ça­ga­la­ry bi­len dynç al­ýan maş­ga­la­lar gur­şap al­ýar. Da­hu gü­neş­li gün­ler­de ge­ze­lenç et­mek üçin iň aja­ýyp ýer­le­riň bi­ri bo­lup, se­ýil­gä­hiň tö­we­re­gin­de sy­ýa­hat­çy­lar üçin ni­ýet­le­nen «La Mai­son» we «Ko­os» myh­man­ha­na­la­ry bar.

Aý şöh­le­si­ne ýal­kym saç­ýan Aý köp­rü­si
Da­hu se­ýil­gä­hi­niň iň meş­hur ýer­le­ri­niň bi­ri-de Aý köp­rü­si­dir. Il­ki­baş­da py­ýa­da­lar üçin ge­çel­ge hök­mün­de gur­lan bu köp­ri soň­lu­gy bi­len ýur­duň iň ro­man­tik ýer­le­ri­niň bi­ri­ne öw­rül­ýär. Bi­na­gär­lik gur­lu­şy­gyn­da gi­je­si­ne Aý şöh­le­si­ne ýal­kym sa­çar ýa­ly edi­lip gur­lan Aý köp­rü­si te­ge­lek ar­ka (güm­mez) bi­len sim­wol­laş­dy­ryl­ýar. Köl­de ýa­rym te­ge­lek şe­kil­li Aý köp­rü­si­niň gö­zel­li­gi­ni has-da art­dyr­ýan ak ge­ron­la­ryň uly sü­rü­le­ri hem ýa­şa­ýar.