Dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­la­ry ma­li­ýe ýag­daý­la­ry ba­ra­da mag­lu­mat ýaý­rat­dy­lar. Şo­la­ryň bi­ri hem Ýa­po­ni­ýa­nyň “Toyo­ta Mo­tor” kom­pa­ni­ýa­sy­dyr. Kom­pa­ni­ýa 2022-nji ma­li­ýe ýy­lyn­da glo­bal önüm­çi­lik­de we sa­tu­wyn­da iň ýo­ka­ry de­re­je­si­ne ýe­tip­dir. Ge­çen ýyl pan­de­mi­ýa­nyň il­ki­ni ýy­lyn­da ýü­ze çy­kan çip ýet­mez­çi­li­gi hem...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş