TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ BE­ÝIK SA­PAR­MY­RAT TÜRK­MEN­BA­ŞY ADYN­DA­KY BAŞ AKA­DE­MI­KI DRA­MA TE­AT­RY
13-nji maý. 19:00. “Söý­gü­de ser­het bol­maz”
14-nji maý. 19:00 “Gül­ki ag­şa­my”

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ MAG­TYM­GU­LY ADYN­DA­KY MIL­LI SAZ­LY DRA­MA TE­AT­RY
13-nji maý. 19:00. “To­ýu­my­za gel, to­ýu­my­za!”
14-nji maý. 19:00. “Bir ojak­da iki dün­ýä”

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ MOL­LA­NE­PES ADYN­DA­KY TA­LYP­LAR TE­AT­RY
13-nji maý. 19:00. “Söý­gi bar ýe­rin­de”
14-nji maý. 19:00. “Gül­ki ag­şa­my”

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ ALP ARS­LAN ADYN­DA­KY MIL­LI DRA­MA TE­AT­RY
13-nji maý. 19:00. “Se­niň yş­gyň­da per­wa­na”
14-nji maý. 19:00. “Mäh­ri­ban di­de­ler”

TÜRK­MEN DÖW­LET GUR­JAK TE­AT­RY
12-nji maý. 17:00. “Bas­gan­ça­gyň as­tyn­da kim ýa­şa­ýar?”
19:00. “Ýar­ty­gu­lak”
13-nji maý. 17:00. “Ba­ly­jak we ba­lyk­çy”
19:00. “Jü­te­niň to­ýy”
14-nji maý. 12:00 “Bö­wen­jik”
17:00. “Bö­wen­jik”
19:00. “Ça­ga­ly öý ba­zar”