67-nji ge­zek ge­çi­ri­len Ýew­ro­wi­de­ni­ýe aý­dym-saz bäs­le­şi­gin­de Şwe­si­ýa we­kil­çi­lik ed­ýän Lo­re­en ýe­ňi­ji bol­dy. “Tat­too” at­ly aý­dy­my­ny ýe­ri­ne ýe­ti­ren Lo­rin la­ka­my bi­len ta­nal­ýan Lo­rin Zi­neb No­ra Tal­haui je­mi 583 bal al­dy. As­ly ma­rok­ka­ly bo­lan Lo­rin 2012-nji ýyl­da Ba­ku­da ge­çi­ri­len ýa­ry­şa “Eup­ho­ria” at­ly aý­dy­my bi­len gat­na­şyp bi­rin­ji bo­lup­dy. Şeý­le­lik­de, Lo­rin ir­lan­di­ýa­ly sa­zan­da Jon­ni Lo­gan­dan soň­ra bu bäs­le­şik­de iki ge­zek ýe­ňi­ji bo­lan ikin­ji aý­dym­çy bol­dy. Şeý­le hem bu bäs­le­şik­de iki ge­zek ýe­ňi­ji bo­lan il­kin­ji ze­nan aý­dym­çy bol­dy. Bu ýe­ňiş bi­len Şwe­si­ýa Ýew­ro­wi­de­ni­ýe­de 7-nji ge­zek baş baý­ra­ga my­na­syp bol­dy. Ýurt 1954-nji ýyl­da Ab­ba to­pa­ry “Wa­ter­loo” aý­dy­my bi­len ýe­ňi­ji bo­lup­dy. Şeý­le­lik­de, gel­jek ýyl Şwe­si­ýa­da Ab­ba-nyň ýeň­şi­niň 50 ýyl­ly­gyn­da bu baý­ram­çy­lyk ýe­ne bir ge­zek ge­çi­ri­ler.
Ge­çen ýyl­ky ýa­ryş­da Uk­rai­na­nyň Ka­luş Or­kest­ra to­pa­ry ýe­ňi­ji bo­lup­dy. Däp bo­ýun­ça bäs­le­şi­giň no­bat­da­ky tap­gy­ry ýe­ňi­ji bo­lan ýurt­da ge­çi­ril­ýär. Em­ma Uk­rai­na­da do­wam ed­ýän çyl­şy­rym­ly ýag­daý­lar se­bäp­li bu bäs­le­şik ge­çen ýyl ikin­ji or­ny alan Ang­li­ýa­nyň Li­wer­pul şä­he­rin­de ge­çi­ril­di.
Finl­ýan­di­ýa we­kil­çi­lik ed­ýän Kýaa­ri­ýa “Cha Cha Cha” at­ly aý­dy­my bi­len 526 bal bi­len ikin­ji bol­dy.
Ys­ra­ýy­lyň adyn­dan çy­kyş eden Noa Ki­re­liň “Unicorn” at­ly aý­dy­my bi­len üçün­ji bol­dy.
Ita­li­ýa dör­dün­ji, Nor­we­gi­ýa bä­şin­ji bol­dy.