Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Ça­ga­lar gaz­na­sy­nyň (ÝU­NI­SEF) Türk­me­nis­tan­da­ky we­kil­ha­na­sy Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de ýaş ne­sil­ler­de ki­çi­lik­den sag­dyn dur­muş en­dik­le­ri ös­dür­mek mak­sa­dy bi­len «Ýar­ty­gu­lak we onuň dost­la­ry» at­ly ça­ga­lar ki­ta­by­ny ne­şir et­di.
Bu ne­şir «Türk­me­nis­tan COVID – 19-a jo­gap» tas­la­ma­sy­nyň çä­gin­de döw­le­ti­mi­ziň we Bü­tin­dün­ýä ban­ky­nyň ma­li­ýe­leş­dir­me­gi ne­ti­je­sin­de ça­pa taý­ýar­lan­dy.
Türk­men we rus dil­le­rin­de ýa­zy­lan ki­tap mugt ýaý­rat­mak üçin ni­ýet­le­nen­dir. Ki­ta­byň elekt­ron gör­nü­şi­ni şu ýer­den ýük­läp alyp bi­ler­si­ňiz!