Aş­ga­bat şä­he­ri­niň gü­ni hem-de umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry üçin ge­çi­ril­jek “Soň­ky jaň” da­ba­ra­la­ry my­na­sy­bet­li teatr­lar­da gör­ke­zil­jek sah­na oýun­la­ry.
TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ BE­ÝIK SA­PAR­MY­RAT TÜRK­MEN­BA­ŞY ADYN­DA­KY BAŞ AKA­DE­MI­KI DRA­MA TE­AT­RY
25-nji maý. 19:00.“Gül­ki ag­şa­my”
TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ MAG­TYM­GU­LY ADYN­DA­KY MIL­LI SAZ­LY DRA­MA TE­AT­RY
25-nji maý. 17:00. “Aý­dym – saz­ly gül­ki ag­şa­my”
25-nji maý. 19:00. “Aý­dym – saz­ly gül­ki ag­şa­my”
TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ MOL­LA­NE­PES ADYN­DA­KY TA­LYP­LAR TE­AT­RY
25-nji maý. 19:00. “Gül­ki ag­şa­my”
TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ ALP ARS­LAN ADYN­DA­KY MIL­LI DRA­MA TE­AT­RY
25-nji maý. 17:00. “Gül­ki sow­ga­dy”
25-nji maý. 19:00. “Gül­ki sow­ga­dy”
TÜRK­MEN DÖW­LET GUR­JAK TE­AT­RY
25-nji maý. 19:00. “Şa­dy­ýan şow”