Hal­ka­ra Awia­si­ýa Bi­le­le­şi­gi (IATA) öňü­miz­dä­ki to­mus­da dün­ýä­niň sy­ýa­hat­çy­lyk pu­da­gy­na de­giş­li çak­la­ma­la­ry ýaý­rat­dy. Bi­le­le­şi­giň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, to­mus aý­la­ryn­da sy­ýa­hat­sö­ýü­ji­ler azyn­dan bir ge­zek dynç al­ma­ga git­me­gi me­ýil­leş­dir­ýärler. Şeý­le­lik­de, bu pu­da­gyň ösü­şi­niň 2019-njy ýyl­da­ky ýag­da­ýa ýet­jek­di­gi a...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş