Türk­me­nis­tan bi­len Azer­baý­jan «Or­ta Ge­çel­ge­de» Hy­taý­dan Ýew­ro­pa üs­ta­şyr geç­me­giň ug­ru­na öw­rül­jek mö­hüm no­kat­lar bo­lup dur­ýar. Bu ba­ra­da Türk­me­nis­tan Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň Baş di­rek­to­ry­nyň orun­ba­sa­ry Ba­tyr An­na­ýe­wiň söz­le­ri­ne sal­gy­la­nyp, «Trend» ha­bar ber­di.
Türk­me­nis­tan bi­len Azer­baý­ja­nyň ýa­kyn ara­gat­na­şyk sak­la­ýar­lar we üs­ta­şyr ýük da­şa­ma­la­ry ba­bat­da iş­jeň hyz­mat­daş­lyk ed­ýär­ler di­ýip, B.An­na­ýew bel­le­di. Aş­ga­bat we Ba­ku ulag pu­da­gyn­da hyz­mat­daş­ly­gy has-da gi­ňelt­mek ba­ra­da gep­le­şik­le­ri ge­çir­di­ler.
Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Türk­me­nis­tan «Or­ta Ge­çel­ge», «La­pis La­zu­li» ge­çel­ge­si we beý­le­ki hal­ka­ra tas­la­ma­lar ýa­ly dür­li ugur­lar bo­ýun­ça üs­ta­şyr ge­çir­mek ba­bat­da ta­gal­la ed­ýär. Ýa­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň we­kil­le­ri bi­len Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň ýurt­la­ry­nyň we­kil­le­ri­niň ara­syn­da «CASCA+» ug­ry dog­ru­syn­da gep­le­şik­ler ge­çi­ril­di. Onuň esa­sy mak­sa­dy ýük gat­na­wy­nyň ösü­şi­ni hö­wes­len­dir­mek üçin ulag we de­mir ýol inf­rast­ruk­tu­ra­sy­ny, şeý­le hem kon­teý­ner gat­na­wy­ny ös­dür­mek üçin bi­te­wi nyrh­lar ba­ra­da yla­la­şyk ga­zan­mak­dan yba­rat bol­dy.
An­na­ýe­wiň bel­leý­şi ýa­ly, tran­zit gat­na­wy­nyň ös­me­gi Türk­me­nis­tan bi­len Azer­baý­jan üçin tä­ze müm­kin­çi­lik­le­ri dö­re­der.