Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2023-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary 2023-nji ýylyň 17-nji iýulyndan 21-nji awgusty aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler:

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi: Aşgabat ş., Görogly köçesiniň 82-nji jaýy, tel.: 36-87-50; 36-87-51.

Aşgabat şäher 6njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 2097-nji (Duşenbe) köçesi, 6-njy jaý, tel.: 23-04-60; 23-08-12.

Aşgabat şäher 15nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Ankara köçesiniň 121-nji jaýy, tel.: 47-84-80; 47-84-88.

Aşgabat şäher 12nji saglyk öýüniň Büzmeýin şahamçasy: Aşgabat ş., S.Kornew köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: 33-24-77, 33-07-31.

Aşgabat şäher 16njy saglyk öýi: Aşgabat ş., Gurtly ýaşaýyş toplumynyň 37-nji jaýy, tel.: 97-67-94, 97-67-98.

AHAL WELAÝATY

Aşgabat şäher 9njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 1934-nji (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy, tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Ak bugdaý etrap hassahanasy: Änew ş., Azatlyk köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800137) 36-3-30, 34-4-19.

Gökdepe etrap köpugurly hassahana: Gökdepe ş., Magtymguly şaýolunyň 55-nji jaýy, tel.: (800132) 4-70-02, 4-70-08.

Kaka etrap hassahanasy: Kaka ş., Ýüzbaşy köçesiniň 59-njy jaýy, tel.: (800133) 45-1-11, 32-5-10.

Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., D.Gulmyradow köçesiniň 1-nji jaýy, tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-19.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy, tel.: (800135) 4-41-14, 4-86-24.

BALKAN WELAÝATY

Balkanabat şäheriniň 1nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

Balkanabat şäheriniň 2nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmenbaşy ş., Watan köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800243) 6-03-41, 6-03-38.

Hazar şäherçe hassahanasy: Hazar ş., 33-nji ýaşaýyş toplumy, tel.: (800222) 9-40-30, 9-43-00.

Gumdag şäherçe hassahanasy: Gumdag ş., A.Meňliýew köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800241) 4-11-73, 4-11-91.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesiniň 2a jaýy, tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.

Gyzylarbat etrap hassahanasy: Gyzylarbat ş., Ö.Gylyçmämmedow köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş., Garagum köçesiniň 23-nji jaýy, tel.: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magtymguly etrap hassahanasy: Magtymguly ş., Durdyhan Ýanyk köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800248) 4-84-00, 4-84-01, 4-04-26.

Etrek etrap hassahanasy: Etrek ş., Garagum köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800242) 4-06-24, 4-01-39, 4-01-84.

Esenguly etrap hassahanasy: Esenguly ş., 4-nji köçesiniň 1-nji kiçi etrapçasynyň 248-nji jaýy, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

DAŞOGUZ WELAÝATY

Daşoguz şäher 1nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

Daşoguz şäher 2nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

Daşoguz şäher 3nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy, tel.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi : Köneürgenç ş., G.Atabaýew köçesiniň 47-nji jaýy, tel.: (800347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ş., Aşgabat köçesiniň 1-nji jaýy, tel.: (800349) 3-11-01, 3-19-77.

Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi: Andalyp ş., Andalyp köçesiniň 21-nji jaýy, tel.:(800344) 2-15-81, 2-03-50, 2-15-71.

LEBAP WELAÝATY

Türkmenabat şäheriniň 2nji Saglyk öýi: Türkmenabat ş., 3-nji kwartaly, tel:(800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02;

Türkmenabat şäheriniň 5nji Saglyk öýi: Türkmenabat ş., Magtymguly köçesiniň 113a-nji jaýy, tel.: (800422) 3-50-59, 3-77-60, 3-82-52, 3-78-77, 3-50-70;

Dänew etrap hassahanasy: Dänew ş., S.Nyýazow köçesiniň 71-nji jaýy, tel: (800422) 2-06-03, 2-06-29, 2-25-03;

Kerki etrap hassahanasy: Kerki ş., S.Nyýazow köçesiniň 137-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90;

Köýtendag etrap hassahanasy: Köýtendag ş., A.Hoşnazarowa köçesiniň 5-nji jaýy, tel.: (800440) 2-03-11, 2-03-12, 2-03-16.

MARY WELAÝATY

Mary şäher 2nji Saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 4-68-65, 4-68-57, 4-68-62.

Mary şäher 3nji Saglyk öýi: Mary ş., Bitaraplyk köçesiniň 32-nji jaýy, tel.: (800522) 5-26-81, 5-28-58.

Baýramaly şäher saglyk öýi: Baýramaly ş., Döwletmämmet Azady köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800564) 3-20-03, 3-20-05.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten ş., Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560) 6-55-23, 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy: Sakarçäge ş., G.Baýnazarow köçesiniň 3-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, 5-03-00.

Tagtabazar etrap hassahanasy: Tagtabazar etrabynyň Lukman Hekim köçesiniň 10-njy jaýy, tel.: (800568) 5-23-58, 5-11-07.

Mary etrap hassahanasy: Mary ş., Nury Halmämmedow köçesiniň 4-nji jaýy, tel.: (800522) 5-44-92, 5-47-54.

Wekilbazar etrap hassahanasy: Wekilbazar ş., Dostluk köçesiniň 8-nji jaýy, tel.: (800558) 6-60-21, 6-60-92.

Murgap etrap hassahanasy: Murgap ş., Parahat köçesiniň 33-nji jaýy, tel.: (800522) 6-05-64, (800565) 4-19-36, 4-19-83.

Türkmengala etrap hassahanasy: Türkmengala ş., Bitaraplyk köçesiniň 28-nji jaýy, tel.: (800569) 3-18-27, 3-12-94.

Garagum etrap hassahanasy: Garagum etrabynyň, Ýagtyýol şäherçesiniň Atabaýew köçesiniň 3-nji jaýy, tel.: (800557) 4-03-01, 4-03-03.