Soňky ýyllarda birnäçe ilhalar filmleri öndüriji “A24” studiýasynyň täze filmi “Death of a Unicorn” diýlip atlandyrylýar. Garakomediýa görnüşli filmde baş keşpde surata düşjek artistler belli boldy. Režissýor Aleks Şarfman tarapyndan ekranlaşdyryljak filmde “Netflix”-iň meşhur “Wednesday” atly serialynyň ýyldyzy, ýaş aktrisa Jenna Ortega bilen “Marvel”-iň filmlerindäki Garynja adam keşbi bilen belli bolan Pol Rudd surata düşerler. Ortega filmde Rudduň gyzynyň keşbini ýerine ýetirer. Filmiň surata düşüriliş işlerine geljek hepde Wengriýada badalga berler.