“Hollywood”-yň ýaş aktrisalaryndan Sidni Swini hem “Marvel” älemine aralaşýar. Ol “Marvel” komiksleriniň belli gahrymanlaryndan Madame Web baradaky adybir filmde Julia Karpenteriň keşbini janlandyrar. “Marvel” bilen “Sony” kompaniýalarynyň bilelikdäki önüminde baş keşbi – Kassandra Webbiň keşbini tanymal aktrisa Dakota Jonsonyň janlandyrjakdygy ozal habar berlipdi. Filmde Adam Skott, Emma Roberts, Seleste O’Konnor, Isabela Mersed, Tahar Rahim hem-de Maýk Epps ýaly artistler hem surata düşer. Britaniýaly zenan režissýor S.J. Klarkson tarapyndan surata düşürilýän filmiň geljek ýylyň fewralynda ekranlara çykmagyna garaşylýar.