Hy­taý, ýy­lyň ahy­ry­na çen­li Ýa­po­ni­ýa­dan öňe ge­çip dün­ýä­niň iň uly aw­tou­lag eks­port­çy­sy bo­lar. Bu ba­ra­da “Moo­dy’s Ana­ly­tics” agent­li­gi ha­bar ber­ýär. Ikin­ji çär­ýe­giň ahy­ry­na çen­li Hy­taý bi­len Ýa­po­ni­ýa­nyň eks­por­ty­nyň ara­syn­da­ky ta­pa­wut aý­da, 70 müň aw­tou­la­ga çen­li azal­dy. Bir ýyl ozal bu ta­pa­wut 171 müň aw­tou­la­ga deň­di. 2021-nji ýyl­da Hy­taý üp­jün­çi­li­giň göw­rü­mi bo­ýun­ça Gü­nor­ta Ko­re­ýa­dan öňe geç­di, ge­çen ýyl bol­sa Ger­ma­ni­ýa­dan öňe ge­çip, ikin­ji uly eks­port­çy bol­dy.
HHR-den aw­tou­lag eks­por­ty elekt­rou­lag­la­ra bo­lan is­le­giň art­ma­gy ne­ti­je­sin­de, pan­de­mi­ýa­dan öň­ki gör­ke­zi­ji­ler­den ýo­ka­ry bol­dy. 2023-nji ýy­lyň bi­rin­ji ýa­ry­myn­da Hy­ta­ýyň gir­de­ji­si ge­çen ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, iki es­se ýo­kar­lan­dy. Hy­ta­ýyň aw­tou­lag pu­da­gy­nyň ar­tyk­maç­ly­gy elekt­rou­lag­la­ry ön­dür­mek üçin çyk­da­jy­la­ry azalt­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýän li­tiý ion ak­ku­mul­ýa­tor ba­ta­re­ýa­la­ry­ny ön­dür­mek­de­dir.