Gru­zi­ýa­nyň Si­nan­da­li şä­he­rin­de nus­ga­wy saz­la­ryň muş­dak­la­ry üçin 31-nji aw­gust – 10-njy sent­ýabr ara­ly­gyn­da saz­çy­lyk fes­ti­wa­ly ge­çi­ri­ler. Fes­ti­wal­da Ja­nand­rea No­ze­da, Manf­red Ho­nek, Wah­tang Ka­hid­ze we Kris­tof Konts ýa­ly di­riž­ýor­lar, şeý­le hem Ýe­fim Bronf­man, Tsot­ne Zed­gi­nid­ze, No­bu­ýu­ki Su­ji, Alek­sandr Ma­lo­fe­ýew ýa­ly wir­tu­oz so­list­ler we beý­le­ki­ler çy­kyş eder­ler.
Bu fes­ti­wal­da «Pan Caucasian youth orchest­ra» at­ly or­kest­ra­da bü­tin­dün­ýä sa­zan­da­la­ry bi­len bi­le­lik­de Türk­me­nis­tan­dan 7 adam Sel­bin­ýaz Mul­ka­ma­no­wa, Al­tyn Nur­my­ra­do­wa, Aý­lar An­na­my­ra­do­wa, Gö­zel Mat­ka­ri­mo­wa, Döw­ran Gy­ly­jow, Ys­ma­ýyl Sä­het­my­ra­dow, Aý­lar Bo­ta­ýa­ro­wa çy­kyş eder­ler. Bu sa­zan­da­lar Ita­li­ýa­da şu ýy­lyň 25-nji few­ra­lyn­da ge­çi­ri­len bäs­le­şi­giň ýe­ňi­ji­le­ri­dir.