«Aw­tou­lag kär­ha­na­lar bir­le­şi­gi» açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti Ar­ka­dag şä­he­rin­de we Ahal we­la­ýa­tyn­da on­laýn tak­si ça­gyr­mak hyz­ma­ty­nyň işe gi­ri­zi­len­di­gi­ni mä­lim et­di di­ýip, «Türk­me­naw­tou­lag­la­ry» agent­li­gi­niň res­mi web sa­hy­pa­syn­da ha­bar be­ril­di.
Tak­si­ni 0656 gys­ga bel­gä jaň edip ýa-da «Ynam­ly tak­si» mo­bil go­şun­dy­sy ar­ka­ly sar­gyt edip bol­ýar. Hä­zir­ki wagt­da mo­bil go­şun­dy­sy­ny di­ňe «Go­og­le Play» ar­ka­ly ýük­läp alyp bol­ýar. Şeý­le-de ýa­kyn wagt­da onuň «App Sto­re»-da hem peý­da bol­jak­dy­gy hem aý­dyl­ýar.
Mo­bil go­şun­dy ar­ka­ly tak­si sar­gyt et­mek üçin ony öz smart­fo­ny­ňy­za ýük­le­me­li, ha­sa­ba alyn­ma­ly we ta­kyk bar­ma­ly sal­gy­ňy gi­riz­me­li ýa-da kar­ta­da gör­kez­me­li.
Go­şun­dy GPS-iň kö­me­gi bi­len ula­ny­jy­nyň ýer­leş­ýän ýe­ri­ni kes­git­le­ýär we ýo­lag­çy bol­jak ada­myň mag­lu­mat­la­ry ba­ra­da sü­rü­jä ha­bar ber­ýär.
Sar­gy­dyň tas­syk­lan­ma­gy we aw­tou­la­gyň gel­me­gi ba­ra­da ýo­lag­ça SMS ha­bar­na­ma­la­ry ibe­ril­ýär. Saý­la­nan nyrh­na­ma we ýo­luň uzak­ly­gy­na bag­ly­lyk­da, ge­çi­len ýo­luň ba­ha­sy çy­ka­ryl­ýar. Ýo­luň tak­my­nan ba­ha­sy mo­bil go­şun­dy­da gör­ke­zil­ýär. Tak­si bar­ma­ly ýe­ri­ne ge­le­nin­den soň ýo­luň gu­tar­nyk­ly ba­ha­sy ýo­lag­çy­nyň te­le­fo­ny­na ha­bar­na­ma ar­ka­ly ibe­ril­ýär.
Mun­dan baş­ga hem mo­bil go­şun­dy­da gat­naw­la­ry­ňy­zyň ta­ry­hy­ny gö­rüp bol­ýar. Go­şun­dy­nyň goş­ma­ça aý­ra­tyn­ly­gy hök­mün­de bol­sa «Ha­la­ýan ýer­le­rim» funk­si­ýa­sy­nyň gi­ri­zi­len­di­gi­ni gör­kez­mek bo­lar. Onuň kö­me­gi bi­len iň köp bar­ýan ýe­ri­ňi­ziň sal­gy­sy­ny gi­ri­zip bi­ler­si­ňiz. Hä­zir­ki wagt­da sar­gyt üçin di­ňe nagt tö­läp bi­ler­si­ňiz, ýö­ne ýa­kyn wagt­da sü­rü­ji­niň ter­mi­na­ly ar­ka­ly bank kar­ty bi­len tö­leg­le­ri, şeý­le hem on­laýn tö­leg­le­ri gi­riz­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär.
Has gi­ňiş­le­ýin mag­lu­mat üçin şu bel­gi­le­re jaň edip bi­ler­si­ňiz:
+99312443343
+99312443363.