ABŞ-nyň Pre­zi­den­ti Jo­zef Baý­den gel­jek hep­de Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň bäş ýur­du­nyň Baş­tu­tan­la­ry bi­len du­şu­şar di­ýip, Baý­de­niň mil­li howp­suz­lyk bo­ýun­ça ge­ňeş­çi­si Jeýk Sa­li­wan ha­bar ber­di.
-Pre­zi­dent Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň bäş döw­le­ti­niň – Ga­za­gys­ta­nyň, Gyr­gy­zys­ta­nyň, Tä­ji­gis­ta­nyň, Türk­me­nis­ta­nyň we Öz­be­gis­ta­nyň Pre­zi­dent­le­ri bi­len du­şu­şar. Bu C5+1 for­mat­da il­kin­ji ge­zek ge­çi­ril­jek sam­mi­ti bo­lar – di­ýip, ol bri­fing­de aýt­dy.
Du­şu­şyk Nýu-Ýork­da ge­çi­ri­lip, Baý­den BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň ýyl­lyk mas­la­ha­ty­nyň “ýo­ka­ry de­re­je­li hep­de­si­ne” gat­naş­ýar. Ol ýer­de gu­ra­ma­nyň baş sek­re­ta­ry An­to­nio Gu­ter­reş, Bra­zi­li­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Lu­la da Sil­wa we Ys­ra­ýy­lyň Prem­ýer-mi­nist­ri Ben­ýa­min Ne­tan­ýa­hu bi­len du­şu­şar.