19-njy sent­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da­ky «Wa­tan» ki­no­kon­sert mer­ke­zin­de ýur­du­my­zyň meş­hur we ýaş ýyl­dyz­la­ry­nyň kon­ser­ti bo­lar.
Kon­sert ag­şa­myn­da ha­ly­pa aý­dym­çy Ak­mu­ham­met Sa­pa­row­dan baş­lap, türk­men est­ra­da sun­ga­ty­nyň ýyl­dyz­la­ry An­na­ny­ýaz Jep­ba­ro­wyň, Baý­ram­han Sa­pa­ro­wyň, We­pa Aman­dur­dy­ýe­wiň, Ra­hym Gur­ba­no­wyň hem-de ýaş ze­hin­li aý­dym­çy Ho­ja­mu­ham­met Mak­sa­do­wyň şi­rin owa­zyn­dan lez­zet alyp bi­ler­si­ňiz.
Kon­sert 18:00-da baş­lan­ýar. Pe­tek­le­ri üçin 92-18-65 bel­gi­si­ne jaň edip bi­ler­si­ňiz.