Angliýanyň çempionaty “Premier Ligada” 6-njy tapgyryň jemleýji duşuşygynda taryhy netije hasaba alyndy. Möwsüme ilkinji 3 oýunda 1 ýeňiş bilen başlan “Nýukasl” topary myhmançylykda “Şeffild Ýunaýtediň” derwezesinden jogapsyz 8 gol girizdi. Gollaryň 8-sini hem başga-başga futbolçylar geçirip, “Nýukaslyň” adyndan 21-nji minutda Longstaff, 31-nji minutda Bern, 35-nji minutda Botman, 56-njy minutda Wilson, 61-nji minutda Gordon, 68-nji minutda Almiron, 73-nji minutda Bruno Gimaraeş hem-de 87-nji minutda Isak tapawutlandy. APL-niň taryhynda ilkinji gezek bir oýunda 8 goly 8 futbolçy geçirdi. Bassyr 2-nji ýeňşini gazanan “Nýukasl” bu ýeňişden soň 9 utuk bilen 8-nji orna çykdy.