“Bundesliganyň” çempiony “Bawariýa” topary kiçeňräk poliklinika öwrüldi. Toparyň ýyldyz oýunçylaryndan Serž Gnabriniň eli döwlüp, ol ençeme wagtlyk meýdança çykyp bilmez. Kubok ýaryşynda “Proýssen” toparyndan 4-0 üstün çykan “Bawariýanyň” ýyldyz oýunçy şol duşuşykda şikes aldy. Şunlukda, “Bawariýanyň” düzümindäki şikesli futbolçylaryň sany 7-ä ýetdi. Toparda goragçylardan Kim Min Çže, Mattiýs de Ligt, Daýo Apamekano, şeýle-de, Tomas Müller, Tarek Buhmann, Manuel Noýer dagynyň şikesi bolup, olaryň häzirlikçe toparyna kömegi degenok.