Argentinaly futbolçy, Katar 2022 Dünýä Kubogynda çempionlyk gazanan ýarymgoragçy Papu Gomes 2 ýyldan soň Italiýa dolandy. Sewilýa bilen şertnamasy tamamlanan 35 ýaşyndaky futbolçy “Monza” toparynyň düzümine goşuldy. Ol täze kluby bilen 1 ýyllyk şertnama gol çekişdi. Papu Gomes 2021-nji ýylyň ýanwarynda “Atalantadan” “Sewilýa” tölegsiz geçipdi. “Atalantada” 6,5 ýyl çykyş eden Papu Gomes futbola ýurdunyň “Arsenal de Sarandi” klubunda başlady. Soňlugy bilen, “San Lorenzo”, Italiýanyň “Kataniýa” hem-de Ukrainanyň “Metallist” toparlarynda oýnady.

Papu Gomes Argentinanyň ýygyndysynda-da 17 duşuşykda 3 gezek tapawutlandy.