1726-njy ýy­lyň 28-nji okt­ýab­ryn­da ir­land ýa­zy­jy­sy Jo­na­tan Swif­tiň “Gul­li­we­riň sy­ýa­ha­ty” at­ly sa­ti­rik-fan­tas­tik ro­ma­ny çap edil­ýär. Aw­to­ryň iň meş­hur ese­ri bo­lan ro­man iň­lis ede­bi­ýa­tyn­da hem uly orun eýe­le­ýär. Ro­man­da Le­mu­el Gul­li­wer at­ly luk­ma­nyň de­ňiz­dä­ki ge­ze­len­ji we bir­nä­çe ada­lar­da­ky baş­dan­ge­çir­me­le­ri ba­ra­da gür­rüň be­ril­ýär. Eser bir­nä­çe di­le ter­ji­me edil­ýär.