Şu gün 1-nji noýabr hindi kino sungatynyň görnükli wekili, owadan ýyldyzy Aişwarýa Raý Baççanyň doglan güni. Ol şu gün 50 ýaş toýuny toýlaýar.

1973-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Karnatka sebitiniň Mangalore şäherinde biolog Krişnaraj bilen öýbikesi Wrindanyň maşgalasynda dünýä inýär. Soňra olar Hindistanyň ýüregi hasaplanýan Mumbaý şäherine göçüp gelýärler. Aişwarýa Raý bu ýerde 5 ýyllap nusgawy tanslardan sapak alýar. Çagalykdan zooligiýa uly gyzyklanmasy bolan Aişwarýa 1991-nji ýylda fotomodellik ýaryşynda ýeňijisi bolmak bilen başlanan karýera oňa ilki 1994-ýylda Älem gözeli täjini gazandyrýar, soňra bolsa hindi kino sungatynyň meşhur artistligini getirýär.

1997-nji ýyldaky “Iruvar” filmi onuň ilkinji kinosy bolup, ol “Hum Dil De Chuke Sanam” (1999), “Mohabbatein” (2000), “Devdas” (2002), “Chokher Bali (2003), “Raincoat” (2004), “Umrao Jaan” (2006), “Dhoom 2” (2006), “Guru” (2007), “Jodhaa Akbar” (2008), “Sarkar Raj” (2008), “Guzaarish” (2010), “Jazbaa” (2015), “Sarbjit” (2016), “Ae Dil Hai Mushkil” (2016) ýaly hindi we tamil, şol sanda bengali dillerindäki filmlerde dürli keşpleri ýerine ýetirýär. Aishwarýa Raý iňlis dilindäki filmlerde hem surata düşüp, ol 2004-nji ýylda “Bride and Prejudice”, 2005-nji ýylda “The Mistress of Spices” 2007-nji ýylda “The Last Legion”, 2009-njy ýylda “The Pink Panter 2” ýaly ekran eserlerinde-de özüne ynanylan keşpleriň aňryýany bilen hötdesinden gelýar.

2009-njy ýylda Hindistanyň 4-nji derejeli ýokary sylagy bolan Padma Shri baýragy bilen sylaglandy. 11 gezek Filmfare baýragyna dalaşgär görkezilen Aişwarýa Raý Baççan “Hum Dil De Chuke Sanam” hem-de “Devdas” filmlerindäki keşpleri üçin iň gowy aktrisa ugry boýunça ýeňiji bolýar. Ol bu filmlerdäki keşbi bilen IIFA baýraklaryna-da laýyk görülýär. “Screen Awards”, “Stardust Awards” ýaly baýraklaryň hem birnäçe gezek ýeňijisi bolan Aişwarýa Raý Baççan 2003-nji ýylda Kann film festiwalynda eminleriň biri bolýar.

2007-nji ýylda hindi kino sungatynyň ägirdi Big B-niň, ýagny Amitabh Baççanyň ogly Abişek Baççan bilen durmuş guran Aişwarýa Raýyň 1 gyzy bar.

Owadan aktrisa 2018-nji ýyldaky “Fanney Khan” filminden soň geçen ýyl tamil dilindäki “Ponniyin Selvan: I” filminde, şu ýylam şol filmiň 2-nji bölüminde esasy keşpleriň birini janlandyrdy.