Geljek ýylyň iýun-iýul aýlarynda Germaniýada geçiriljek 17-nji Ýewropa çempionatynyň resmi futbol topy mälim edildi. Topuň tanyşdyrylyş dabarasy  “Adidas” şereketiniň önümi bolan täze futbol topy “Fussballliebe” diýlip atlandyrylýar. Ol “futbola bolan söýgi” diýmek bolup, top “Connected Ball” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Ýagny top has takyk maglumatlary bermäge elýeterli bolup, ol VAR-yň işjeňligine-de, takyklygyna-da uly ýardam berer. Şeýle tehnologiýa Ýewropa çempionatynda ilkinji gezek ulanylar. Topuň daşky bezegi futboldaky şatlyk hem-de energiýadan täsirlenilipdir. Daşky bezegi ýokary tizlikli we duýgur oýna ýardam berýän görnüşde bezelipdir.