Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Du­baý şä­he­rin­de «Du­bai Airs­how 2023» at­ly hal­ka­ra awia­si­ýa ser­gi­si ge­çi­ril­ýär. Aýyň 13-ine öz işi­ne baş­lan bu hal­ka­ra çä­re şu gün öz işi­ni ta­mam­la­ýar. Ser­gä dün­ýä­niň köp ýur­dun­dan awia­si­ýa, kos­mos, sy­ýa­hat­çy­lyk ýa­ly ugur­lar­da iş alyp bar­ýan kom­pa­ni­ýa­la­ryň 1 müň 400-den gow­ra­gy gat­naş­ýar.
Ser­gä awia­si­...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş