2023-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap Russiýa Federasiýasynyň çägine käbir harytlary getirmek üçin hökmany “Dogruçyl belgi” («Честный знак») belgisi bilen belgilenmegi barada kanun güýje girdi.
Hökmany belgilenmä degişli harytlar: pes alkogolly içgiler, süýt önümleri, gaplanan suw, dermanlar, temmäki, ýeňil senagat, aýakgaplar, possunlar (şuba), lukmançylyk önümleri, atyrlar, tekerler, fotoapparatlar we lampa, biologiki aktiw goşundylar, antiseptikler, kreslo, kolýaskalar, alkogolsyz içgiler, bekre we gyzylbalygyň işbili, titandan metal önümleri, reabilitasiýa tehniki serişdeleri degişlidir. Bu barada tstb.gov.tm habar berýär.
Hökmany “Dogruçyl belgi” bilen belgilenmeli harytlaryň sanawy 30.06.2024-nji ýyla çenli giňeldiler.
Russiýa Federasiýasynyň çäginde importçylar bilen habarlaşmak üçin:
“Wenta grande” JÇJ
Bannow Roman +79254308790
rbannov@getmark.ru

“Armator UK” JÇJ
Wasilýew Leonid +79013685334 / +79037230744
info@markirovka-help.ru

Türkmenistanyň çäginde eksportçylar bilen habarlaşmak üçin:

“Döwranly ýörelge” HJ
Rejepow Kakageldi: +99364025407
Hojamyradow Hydyr: +99363295582
Info-mark_tkm@mail.ru

Kakageldi Rejepow
“Dogruçyl belgi” hünärmeni
+99364025407-(WhatsApp/Telegram)
“Dowranly Yorelge”.
G.Gulyýew köç., “Arzuw” binasy, Aşgabat ş., Türkmenistan.