Ýewropa çempionatynyň saýlama tapgyrynda “H” toparçada Sloweniýany 2-1 hasabynda ýeňen Daniýanyň ýygyndysy 10-njy Ýewropa çempionatynda çykyş etmäge hukuk gazandy. Daniýa ýeňiş getiren gollary Mele bilen Delani geçirdi. Daniýanyň ýygyndysy 2-nji duşuşygynda Demirgazyk Irlandiýadan 2-0 hasabynda asgyn geldi. Toparçadan çykan 2-nji ýygyndy Sloweniýanyň ýygyndysy bolup, olar soňky duşuşygynda Gazagystanyň ýygyndysyny Şeşko hem-de Werbiçiň gollary bilen 2-1 hasabynda ýeňdi. Gazaklaryň ýeke-täk goluny 48-nji minutda Orazow öz adyna ýazdyrdy. Duşuşykda Gazagystanyň ýygyndysy ýeňiş gazanan bolsa, onda olar taryhynda ilkinji gezek Ýewropa çempionatyna gatnaşarlady. Sloweniýanyň ýygyndysy 2000-nji ýyldan soň 2-nji gezek Ýewropa çempionatyna wekilçilik ederler.