2-nji de­kabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Bi­ta­rap­ly­gy­nyň 28 ýyl­ly­gy hem-de Hal­ka­ra Bi­ta­rap­lyk gü­ni my­na­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Da­ňa­tar Hy­dy­ro­wyň eser­le­rin­den dü­zü­len kon­sert ge­çi­ri­ler.
Kon­sert Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­syn­da ge­çi­ri­ler. Kon­sert­de kon­ser­wa­to­ri­ýa­nyň ka­me­ra or­kest­ri, hor to­pa­ry, halk saz gu­ral­la­ry an­samb­ly, üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ýan saz gu­ral­lar kwin­te­ti, for­te­pia­no eser­le­ri we kom­po­zi­to­ryň aý­dym­la­ry ýe­ri­ne ýe­ti­rer­ler.
Kon­ser­tiň do­wa­myn­da Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Ata­gel­di Gar­ýag­dy­ýew, Ba­genç Ga­ýi­pow we ta­lyp ýaş­lar bir­nä­çe aý­dym­lar bi­len çy­kyş eder­ler.
Kon­sert Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy­nyň uly za­lyn­da ge­çi­ri­ler. Kon­sert 18:00-da baş­la­nar.