UEFA Konferensiýa Ligasynda 6-njy duşuşyklarda Fransiýanyň “Lill” topary öz meýdançasynda Farer adalarynyň “KI Klakswik” toparyny kabul etdi. Dartgynly geçen oýun 3-0 hasabynda ýer eýeleriniň peýdasyna tamamlandy. Gollaryň 3-si hem penaltiden geçirildi, oýnuň ahyrlarynda-da 2 futbolça gyzyl kart görkezildi.

1-nji ýarymy 1-0 hasabynda gutaran duşuşygyň 29-njy minutynda penaltini dürs uran Ýusuf Ýazyjy fransuz klubuny öňe saýlady. 2-nji ýarymyň soňky 10 minuty has dartgynly ýagdaýda geçdi. 84-nji minutda “Klakswik” toparyndan Ýoannes Danielsen gyzyl kart aldy. 86-njy minutda bolsa eminiň bellän 2-nji penaltisini Anhel Gomes dürs urup, hasaby 2-0-a çykardy. 90+4-nji minutda emin “Klakswik” toparynyň ýene oýunçysyna, has dogrusy Ýakup Andreasene gyzyl kart görkezdi. Şol pursatda bellenen 3-nji penaltini hem Edon Žegrowa dürs urmagy başardy. “Lill” 3 penalti goly bilen ýeňiş gazanyp, toparçada 1-nji orny eýeledi we 1/8 finala adyny ýazdyrdy.