«Zaman-Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirine ykjam telefony we kompýuter arkaly bank kartyňyz bilen onlaýn görnüşde zamanturkmenistan.com.tm saýtyna girip, abuna ýazylyp bilersiňiz.Gazetiň elektron neşiri arkaly gazetiň hepdelik sanynyň pdf görnüşini alyp bilersiňiz, şeýle hem gündelik ykdysadyýet, medeniýet, sport we beýleki ugurlardaky habarlar bilen yzygiderli tanşyp bilersiňiz. Mundan başga-da, «Gyzykly güýmenjeler» bölümi dürli geň hem-de täsin wakalar barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilik döreder. ELEKTRON ABUNA ÝAZYLYŇ!
Esasy Habarlar

Habarlar