Täsin tebigaty we dünýäde ýokary hilli çaý öndürmegi bilen tanalýan ada ýurdy bolan Şri-Lanka Eýrana bolan bergisini çaý bilen üzülişdi. Ýurt Eýrandan alan nebitiniň töleginiň 20 million dollaryny çaý bilen töledi. Şri-Lankanyň hökümet başlygy Dineş Gunawardenanyň ofisi Eýran bilen haryt alyş-çalyş söwda şertnamasynyň çäklerinde bu ýurda häzire çenli gymmaty 20 million dollar bolan çaý eksport edilendigini mälim etdi. Dünýäde Şri-Lankda öndürilen çaý “Seýlan çaýy” ady bilen tanalýar.
AFP agentliginiň habaryna görä, iki ýurduň arasynda nebitiň tölegini çaý bilen üzülişmek baradaky şertnama 2021-nji ýylda gol çekilipdir.