2024-nji ýylyň 28-nji martyndan başlap, Daşoguz-Köneürgenç-Daşoguz aralygynda ýörite goşmaça ýolagçy otly hereketi ýola goýlar. Bu barada «Demirýollary» AGPJ-niň resmi saýtyndaky Gatnaw tertibinde görmek bolýar.
Aşgabat stansiýasyndan 17:00 ugran otly Daşoguz stansiýasyna 05:41 barýar. Daşoguz stansiýasyndan 06:30-da hereket eden otly Köneürgenje 09:16-da barýar.
Köneürgenç stansiýasyndan 15:24 ugraýar, Daşoguz stansiýasyna 18:10 barýar, Daşoguz stansiýasyndan 19:50 ugrap ertesi 08:40-da Aşgabada barýar.
Otly Daşoguz-Köneürgenç aralygynda Zarpçy, Lawak we Tahiýataş beketlerinden geçýär.