31-nji martdan 26-njy oktýabryna çenli dowam etjek halkara we içerki ýolagçy gatnawlarynyň tomusky tertibi “Türkmenhowaýollary” resmi internet sahypasynda çap edildi.

Şu ýerden halkara we içerki ýolagçy gatnawlarynyň tomus tertibi barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.