Täze möwsümde täze formatda we 36 klubuň gatnaşjak UEFA Çempionlar Ligasyna Italiýadan 5 hatda 6 klub hem gatnaşyp biler. Çempionatda ilkinji 4 orny aljak klublardan daşgary-da UEFA-nyň koeffisentinde möwsümi iň öňde tamamlan 2 ýurtdan hem 2 klub ýaryşa goşular. Häzirki ýagdaýda çempionlygyna gün sanaýan “Interiň”, 2-3-4-nji ýerlerdäki toparlaryň, ýagny häzirlikçe “Milandyr” “Ýuwentusyň” hem-de “Bolonýanyň” täze möwsümde UEFA Çempionlar Ligasyna gatnaşmagyna garaşylýar. UEFA-nyň koeffisentinde-de sanawda Italiýa öňdeligi eýeläp (2-nji topary Germaniýadan ýa-da Angliýadan bolar), 5-nji ýeri eýelejek topar hem ýaryşa goşular. Häzirki wagtda “Roma” 5-nji orny eýeleýär. Şol bir wagtyň özünde-de UEFA Ýewropa Ligasynda ýarym finala-da 2 italýan kluby çykdy. “Roma” ýa-da “Atalanta” topary ýaryşda ýeňiji bolsa, UEFA Ýewropa Ligasynyň ýeňijisi hökmünde-de Çempionlar Ligasyna wekilçilik eder.