Çi­gil­dem gü­li bi­len bag­ly ser­gi­ler ba­ra­da gür­rüň edilende il­ki bi­len Ni­der­land­lar ýa­dy­ňa düş­ýär. Em­ma şeý­le ser­gi Sin­ga­pur­da hem ge­çi­ril­ýär. Bu ýer­de ge­çi­ril­ýän «Tu­lip­ma­nia» at­ly ser­gi Ni­der­land­lar­da­ky çi­gil­dem meý­dan­la­ry­na meň­zeş edi­lip be­ze­lip­dir. Şeý­le hem gül bag­la­ry­nyň ara­syn­da ýel we suw de­gir­men­le­ri ýer­leş­di­ri­lip­dir.
Dün­ýä­niň teh­no­lo­gi­ýa taý­dan ösen ýer­le­ri­niň bi­ri bo­lan Sin­ga­pur­da şeý­le ser­gi il­kin­ji ge­zek 2013-nji ýyl­da ge­çi­ril­ýär. Gül­le­riň ser­gi­sin­de şol bir reňk­li çi­gil­dem­ler bir ha­tar edi­lip otur­dy­lyp­dyr. Bir aý tö­we­re­gi açyk dur­ýan çä­re beý­le­ki ser­gi­ler­den ta­pa­wut­ly­lyk­da dür­li ýaş­da­ky myh­man­lar üçin hem gy­zyk­ly­dyr. Bu ýer­de çi­gil­de­miň 20 gör­nü­şin­den 54 müň düý­bi otur­dy­lyp­dyr.

Döw­ran ÖWE­ZOW,
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçysy, maýor.