Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek “Organic EXPO Dubai 2024” atly halkara sergä çagyrylýar. Tebigy önümleri öz içine aljak bu sergi şu ýylyň 18-20-nji noýabrynda guralýar.
Gyzyklanma bildirýänler üçin: +99312 21-23-75/64