Hindistanyň kosmos barlaglary guramasy (ISRO) öz astronawtlaryny Aýa ibermek üçin raketa göterijileriň täze neslini işläp taýýarlamaga girişdi. Bu barada ISRO-nyň başlygy Sridhara Paniker Somnath aýtdy. “Sýurýa” atly kosmos gämisini 2040-njy ýyla çenli Aýyň üstüne ibermek meýilleşdirilýär.