At türk­me­niň ga­na­ty. At türk­me­niň buý­san­jy. Türk­me­niň sa­zy, ha­ly­sy, ahal­te­ke aty… türk­me­ni mil­let hök­mün­de dün­ýä ta­na­dan mu­kad­des­lik­ler­dir. Ha­wa, şu mu­kad­des­lik­ler müň­ler­çe ýyl­lap türk­me­niň ady­ny, ab­ra­ýy­ny dün­ýä ýa­ýyp gel­di, türk­me­ni dün­ýä ta­nat­dy. Türk­me­niň ahal­te­ke aty müň­ýyl­lyk­la­ra uzap gid­ýän kä­mil­lik ýo­lu­ny ge­çip­di

Habarlary doly okamak üçin abonent bol!