Teýlor Swiftiň 24-nji iýulda çykaran sekizinji albomy “Folklore” ilkinji hepdesinde sanly platformalar arkaly 500 million gezek diňlenildi. Şeýlelikde “Folklore” zenan aýdymçylaryň arasynda iň köp diňlenilen albom boldy. Albomyň çykjakdygy öňünden mahabat hem edilmedi. Muňa garamazdan, rekord goýmagy başardy. Aýdym “Spotify” platformasy arkaly 80 million gezekden gowrak, “Apple Music”-de 35 milliondan köp diňlenildi. Sanly ulgamdan başga-da albomyň plastinka we CD nusgalarynyň satuwy hem garaşylandan has ýokary bolup, 1,5 milliona ýetdi.