Ita­li­ýa­nyň «Na­po­li» to­pa­ry Fran­si­ýa­nyň «Lill» to­pa­ryn­dan ni­ge­ri­ýa­ly hü­jüm­çi Wik­tor Osim­he­ni trans­fer et­di. Met­bu­gat­da çy­kan ha­bar­la­ra gö­rä, ital­ýan klu­by 21 ýaş­ly hü­jüm­çi üçin fran­suz toparyna azyn­dan 50 mil­li­on ýew­ro tö­lär. Ýaş hü­jüm­çi «Na­po­li» bi­len uzak möh­let­le­ýin şert­na­ma bag­laş­dy. Osim­hen ge­çen möw­süm­de 38 oýun­da 18 gol ge­çir­di. «Lill» ony ge­çen möw­sü­miň ba­şyn­da «Wolfs­burg­dan» 14 mil­li­on ýew­ro trans­fer edip­di.