Adam be­de­nin­dä­ki süňk­le­ri berkitmek üçin dü­zü­min­de köp muk­dar­da kal­siý bo­lan iý­mit­le­riň sa­na­wy mä­lim edil­di. Bu ba­ra­da rus luk­man­la­ry bel­läp geç­ýärler.
«Kal­siý süňk do­ku­ma­sy üçin mö­hüm­dir. Ony süýt önüm­le­rin­den ge­rek­li muk­dar­da al­mak bo­lar. Ýö­ne bu­la­ryň fer­ment­le­nen önüm­ler bol­ma­gy mö­hüm­dir, şo­lar­dan mik­roe­le­ment has aň­sat siň­ýär» – di­ýip, luk­man alym­lar bel­le­ýärler.
Luk­man­la­ryň pikirine gö­rä, şeý­le önüm­le­riň ara­syn­da do­rag, ke­fir, te­bi­gy ga­tyk we peý­nir bar. Olar kal­siý bi­len iň oňat üp­jün edi­ji önümler ha­sap­la­nyp bil­ner. Bir bö­lek peý­ni­riň mi­ne­ral dü­zü­mi bir ka­gyz gu­tu­da­ky süýt­den ýo­ka­ry bo­lup bi­ler. Şeý­le hem süňk­le­ri berkidiji mad­da­la­r baş­ga-da bir­nä­çe önüm­lerde bardyr. Olar noý­ba, hoz, çi­git, greç­ka, şü­le we ar­pa ýar­ma­sy­dyr.
Alym­lar bu önüm­le­ri ge­zek­leş­di­rip iý­me­gi mas­la­hat ber­ýär­ler. Bir gün süýt önüm­le­ri­ni, beý­le­ki bir gün beý­le­ki önüm­le­ri iý­mek mas­la­hat be­ril­ýär. Ol hem adam be­de­ni­niň has köp muk­dar­da kal­siý ka­bul et­me­gi­ne müm­kin­çi­lik be­rer.
Bu­lar­dan baş­ga-da, luk­man­lar süňk­le­riň sag­dyn bol­ma­gy üçin di­ňe bir iý­mit­len­mek bi­len çäk­len­män, eý­sem, fi­zi­ki iş­jeň­li­gi hem özü­ňe hem­ra edin­me­gi mas­la­hat ber­ýär­ler.