Smartfon önümçiligi bilen tanalýan “Xiaomi” kopmpaniýasyna degişli bolan “Redmi” brendi oýun oýnamaga niýetlenen ilkinji ýankompýuterini satuwa çykardy. “Redmi G” atly kompýuteriň üç görnüşi bar. Ilkinji nusgasynda 10-njy nesle degişli “Intel Core i5-10200H” mikroprosessor we “NVIDIA GeForce GTX 1650” ekran karty oturdylypdyr. Ikinji görnüşi 10-njy nesle degişli “Intel Core i5-10300H” mikroprosessor hem-de “NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti” ekran karty bilen üpjün edilipdir. Iň ýokary görnüşinde bolsa, 10-njy nesle degişli “Intel Core i7-10750H” mikroprosessor hem-de “NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti” ekran karty oturdylypdyr. Modelleriň ählisi 16,1 dýuým 1920×1080 durulygyndaky LCD ekrany bolup, beýleki aýratynlyklary tapawutlanýar. Modeline görä, 763-1007 dollar aralygyndaky bahadan satuwa çykarylan kompýuteriň birnäçe oýny “göterjekdigi” aýdylýar. Ilkinji nobatda hytaý bazaryna iberilen kompýuteriň global bazara hödürlenjek wagty mälim edilmedi.