Ýaponiýanyň Kosmos Barlaglary Agentligi hem-de “Toyota” kompaniýasy tarapyndan Aýyň ýüznde sürülmegi üçin işlenip taýýarlanan ulagyň ady belli boldy. “SpaceCom” saýtynyň habaryna görä, 2029-njy ýylda taýýar ediljek iki orunlyk ulaga “Lunar Cruiser” diýlip at goýuldy. Bu täsin ulag Ýeriň hemrasynyň ýüzünde ylmy barlaglar geçirmek üçin işlenip taýýarlanýar. Ulagyň uzynlygy 6 metre, ini 5,2 metre we beýikligi 3,8 metre barabar bolar. Ulagyň içiniň göwrümi 13 kub metr bolar. Astronomlar ulagyň içinde hiç hili kislorod ballonyny we kosmonawt eşigini ulanmazdan ýaşap bilerler.