Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy häzire çenli ýasalan iň uly LED ekrany ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyndaky “SoFi” stadionyna ýerleşdirdi. Tegelek görnüşli gurluşda ýerleşdirilen ekranyň umumy meýdany 6 503 inedördül metr. LED tehnologiýasynda dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy hasaplanýan “Samsung”-yň bu ekrany 4K durulygynda şekil hödürlär. Süýri halka şekilli gurluşyň iki tarapyna ýerleşdirilen ekran kompaniýanyň açyk howada ulanmak üçin işläp düzen iň uly ekrany hasaplanýar. Ekranyň iň uly paneliniň boýy 13 metre, iň kiçisiniňki 6 metre barabar. Ekranda her biri beýlekisiniň merkezinden 8 millimetr aralykda ýerleşdirilen 80 million piksel bar. Ekran umumylykda 11 kilometrlik kabel arkaly birikdirilipdir. Şeýle hem, bu uly gurluş 260 ses gataldyjy bilen üpjün edilipdir. Täze ekrandan stadionyň golaýyndaky seýilgähde hem oturdyljakdygy habar berildi.