Şu gün Italiýanyň çempionaty “Serie A”-nyň täze möwsümine badalga berler. Italiýanyň çempionatynda “Serie A”-nyň 89-njy, umumylykda-da Italiýanyň ýokary ligasynyň 119-njy möwsüminde adatça bolşy ýaly 20 klub çykyş eder. Çempionlygyň iň esasy dalaşgäri hökmünde soňky 9 ýylyň ýeňijisi ýene-de “Ýuwentus” topary hasaplanýar.

ÝUWENTUS”. Maurisio Sarrini çempionlyga garamazdan, wezipesinden boşadan “Ýuwentus” topary onuň ornuna Andrea Pirlony tälimçilige bellediler. Bu onuň ilkinji synanyşygy bolup, ol Kristiano Ronaldo, Paulo Dibala, Georgi Kiellini, Janluiji Buffon, Duglas Kosta, De Ligt, Bonuççi ýaly ýyldyzlaryna bil baglaýar. Topary “Serie A”-da gazanyljak çempionlyk kanagatlandyrmasa gerek. Olaryň iň esasy arzuwy UEFA Çempionlar Ligasynyň Kubogyny gazanmak bolar.

INTER”. Çempionlygyň esasy 2-nji dalaşgäri Antonio Konteniň tälim berýän “Inter” topary. Geçen möwsümde mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp bilmedik topar hüjüm futbolyny oýnaýar. Martines, Lukaku, Barella, Godin, Handanowiç, Brozowiç, De Wrij toparyň esasy ýyldyzlary hasaplanýar. Kolarow, Hakimi ýaly oýunçylary transfer eden “Inter” Arturo Widaly hem düzümine goşmagyň bosagasynda.

LASIO”. Geçen möwsümde mejbury arakesmä çenli çempionlyk göreşini ýokary depginde alyp baran “Lasio” toparyna Simona Inzagi tälim berýär. Immobile, Milinkowiç-Sawiç ýaly esasy oýunçylaryny toparda alyp galmagy başaran “Lasio” bu möwsümde-de çempionlyk üçin synanyşar. 

“MILAN”. Tamamlanan möwsümde mejbury arakesmeden soň, ýokary derejeli çykyş görkezip, bir duşuşykda-da ýeňilmedik “Milan” tälimçisi Stefano Piolo bilen şertnamasyny uzadypdy. Ibrahimowiç bilen hem 1 ýyllyk şertnama baglaşan “Milan” geljegiň Pirlosy hökmünde görülýän Sandro Tonalini transfer etdi. Geçen möwsümdäki düzümini goran topar çempion bolup bilmese-de, öňdäki 4-lüge düşmek üçin ýiti göreş alyp barar.

ATALANTA”. Iki möwsümden bäri taryhy başarnyk görkezýän Jan Piero Gasperininiň tälimçiligindäki Atalanta bassyr gazanylan üçünjiliklerden soň, bu derejäni has ýokarlandyrmak. Elbetde, bu olara ýeňil düşmez. Ýöne 2 möwsümden bäri çempionatyň iň köp gol geçirýän topary uly klublar bilen geçirýän duşuşyklarynda-da ýeňiş gazanmagy gerek. 

NAPOLI”. Jennaro Gattusonyň tälimçiliginde geçen möwsümi Italiýanyň Kubok ýaryşynyň çempionlygy bilen tamamlan “Napoliden” Allan bilen Kallehon aýryldy. Nigeriýaly hüjümçi Wiktor Osimheni 70 million ýewro transfer eden klub öňdäki orunlar ugrunda göreşer.

“ROMA”. Paýtagtyň wekili “Roma” topary portugaliýaly hünärmen Paulo Fonsekanyň ýolbaşçylygynda öňdäki orunlara ymtylýan toparlaryň biri. Pedrony düzümine goşan paýtagtlylar Florenzini PSŽ toparyna ugratdy.

Ýerli tälimçiler bilen işleşmegi gowy görýän italýan klublarynyň 17-sine italiýaly tälimçiler tälim berer. Galan 3 tälimçiniň 2-si Serbiýadan, beýlekisi-de Portugaliýadan bolup, “Parmadyr” “Jenoa” toparlary tälimçileriniň awgust aýynda çalyşdylar.

Çempionatyň täze klublary barada bellesek, Filippo Inzaginiň tälim berýän “Benewento” topary “Serie B”-niň çempiony hökmünde ýokary ligada çykyş eder. Taryhda ilkinji gezek “Serie A”-da 2 dogan tälimçi – Filippo we Simone Inzagiler biri-biri bilen özara güýç synanyşar. Edil “Benewento” ýaly 2 ýyldan soň, dolanan “Krotone” hem-de ilkinji gezek “Serie A”-da çykyş etjek “Spezia” topary liganyň täze klublarydyr.