UEFA Super Kubogy duşuşygynda “Bawariýa” ýeňiş gazandy. Nemes kluby Ýewropa “Sewilýadan” goşmaça wagtda 2-1 hasabynda üstün çykdy. Oýny yzygiderli hüjüm bilen başlan ispan topary “Sewilýa” 13-nji minutda Lukas Okamposyň dürs ýerine ýetiren penalti urgusyndan soňra öňe saýlandy. “Bawariýanyň” jogaby gijikmedi. Oýnuň 34-nji minutynda Lewandowskiniň pasyny tora gönükdiren Leon Goreska hasaby deňledi.

Oýnuň ahyrynda nemes topary aýgytly hüjümleri ýerine ýetirse-de esasy wagt 1-1 deňlikde tamamlandy. Goşmaça wagtyň ilkinji minutlarynda Alabanyň goşandy bilen Hawi Martines “Bawariýanyň” ýeňiş goluny saldy. Şeýlelikde, “Bawariýa” 2013-nji ýyldan soň, taryhynda 2-nji gezek UEFA Super Kubogyny eýelemegi başardy.

Super Kubogy sanlarda:

* 6-njy gezek UEFA Super Kubogy duşuşygynyň ýeňijisi goşmaça wagtda kesgitlendi.

* 45-nji gezek oýnalan UEFA Super Kubogy duşuşygynda 25-nji sapar Çempionlar ligasynyň ýeňijisi ýeňiş gazandy.

* “Bawariýa” bu kubogy azyndan 2 gezek eýelän 10-njy klub boldy.

* “Bawariýa” şu ýyl oýnan soňky 23 duşuşygynda-da ýeňiş gazandy

* Bu duşuşykda goşmaça wagtda tapawutlanan Hawi Martines 2013-nji ýylda-da goşmaça wagtda gol geçirip, “Bawariýanyň” ilkinji Super Kubogyny gazanmagynda uly rol oýnapdy.

* “Sewilýa” 5-nji gezek UEFA Super Kubogy duşuşygynda ýeňlişe sezewar boldy