NBA-iň 74-nji möwsüminiň final duşuşyklarynyň bäşinjisinde “Maýami Hit” topary “LA Leýkers”-i 108-111 hasabynda ýeňmegi başaryp, umumy hasaby 3-2-ä çykarmagyň hötdesinden geldi.

Maýamililer ilkinji üç çärýegi öňde tamamlan hem bolsalar, oýnuň ykbalyny soňky sekuntlar kesgitledi. Duşuşygyň tamamlanmagyna dokuz sekunt galanda (108-109) “LA Leýkers”-iň basketbolçysy Denni Griniň Lebron Jeýmsiň pasyny utuga öwrüp bilmezligi ýeňiş mümkinçiligini aradan aýyrdy.

Denni Griniň soňky sekuntlardaky synanyşygy

Oýnuň iň köp tapawutlanan oýunçysy Lebron Jeýms boldy. 42 minutlap aýak üstünde bolan Jeýms 40 utuk, 13 ribound, 7 asist bilen duşuşygy tamamlady. Final oýunlarynyň üçünjisinde görkezen oýny bilen toparynyň ýeňmegine saldamly goşant goşan “Maýami Hitiň” oýunçysy Jimmi Batler bäşinji duşuşykda 47 minut oýnap, 35 utuk we 11 asist geçirdi, şeýle hem 12 ribound aldy.

Altynjy duşuşyk 12-nji oktýabrda oýnalar