Niderlandlaryň çempionatynda 6-njy tapgyrda sanawyň lideri Aýaks myhmançylykda Wenlo toparyndan taryhy hasap bilen üstün çykdy. Amsterdam şäheriniň wekili garşydaşynyň derwezesinden jogapsyz 13 gol girizdi. Gollaryň 5-sini (17, 32, 54, 65, 87) toparyň Burkino fasoly 19 ýaşyndaky hüjümçisi Lassina Traore öz adyna ýazdyrdy. 56-njy minutda bir oýunçysy (Kristian Kum) gyzyl kart alan Wenlonyň derwezesinden beýleki gollary Ekkelenkamp (13, 57), Tadiç (44), Entoni (55), Danni Blind (59), Huntelaar (74 p, 76) hem-de Martinez (78) geçirdi. Gollaryň 4-si 54-59-njy, 3-si 74-78-nji minutlar aralygynda geçirildi.