Mundan 110 million ýyl ozal ýaşap geçen dinozawryň galyndylary tapyldy. Günorta Amerikada ýaşan ýyrtyjy dinozawryň ululygynyň towuk ýalyrakdygy mälim edildi. Braziliýada geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde üstünden barlan dinozawr “Ubirajara jubatus” diýlip atlandyryldy. Mundan ozal şeýle dinozawr galyndylary Germaniýada hem-de Hytaýda geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylypdyr. “Ubirajara” diýmeklik irki döwürlerde Braziliýada ýaşap geçen tupileriň dilinde “naýzanyň hojaýyny” diýmegi aňladýar. “Jubatus” bolsa latynça kekeçli diýmegi aňladýar.