Meşhur wideo-oýunlarynyň biri bolan “Dungeons and Dragons” nobatdaky gezek ekranlaşdyrylar.  Täze filmiň ssenarisini Jonatan Goldstein bilen Jon Fransis Daleýiň bilelikde ýazyp, olar oňa režissýorlyk hem ederler. Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan filminde baş keşbi “Star Trek” filminiň ýyldyzy Kris Paýn janlandyrar. “Hasbro/eOne” hem-de “Paramount” kompaniýalarynyň prodýuserliginde ekranlaşdyryljak kinonyň haçan görkeziljekdigi häzirlikçe belli däl. “Dungeons and Dragons” atly kompýuter oýny mundan 46 ýyl ozal çykarylyp, ol 40 milliondan gowrak adamy özüne bendi etdi.