Italiýanyň çempionaty “Serie A”-da 18-nji tapgyryň jemleýji duşuşygynda “Milan” myhmançylykda “Kaliarini” şikesden saplanan Zlatan Ibrahimowiçiň gollary bilen 2-0 (7 p, 52) hasabynda ýeňip, täzeden birinji orna gaýdyp geldi. Şeýlelikde, 39 ýaşly hüjümçiniň çempionatda geçiren gollarynyň sany 12-ä ýetdi. Ol 9 oýunda bu görkeziji ýetmegi başardy. Zlatan Ibrahimowiç 1999-njy ýyldan bäri her möwsümde, ýagny 23 ýyldan bäri her ýyl gol geçirip gelýär.